YI XUE – ŠTUDIJ MEDICINE
 

Celovita naravna medicina se ozira na pretok energije Qi skozi energijske kanale, poznavanje zelišč, dietetiko, Tuina masažo, akupunkturo, Qigong ter nasploh na delovanje narave znotraj in zunaj človeka.

 
SHAN ali XIAN XUE – ŠTUDIJ NOTRANJE ALKIMIJE - PLANINA
 

Starodavni modreci so skozi preučevanje naravih zakonitosti razvili metode vzgajanja življenjske energije, da bi se lahko dovršili na vseh treh nivojih človeškega bitja (fizični, mentalni in duhovni) ter si tako podaljšali življenje.
Najbolj znane veščine vzgajanja življenjske energije so Taijiquan, Qigong in Neigong (notranja alkimija).

 
MING XUE – PREUČEVANJE USODE
 

je starodavna kitajska umetnost, ki služi boljšemu razumevanju pomena in smisla življenja.
Najbolj znane metode preučevanja človeške usode so Tian Xing, Zi Wei Dou Shu in BaZi (Štirje stebri usode).

 
BU SHI – ZNANOST NAPOVEDOVANJA
 

je cenjena umetnost v kitajski metafiziki, ki pomaga pri napovedovanju izida nekega dogodka, ponudi usmeritev ter svetuje najbolj primeren odziv in delovanje. Najbolj znane metode napovedovanja so Yijing, Mei Hua Xin Yi, Liu Ren, Taiyi, Na Jia Yi Gua, Qi Men Dun Jia.

 
XIANG XUE – ŠTUDIJ FIZIOGNOMIJE
 

se osredotoča na prepoznavanje toka in značilnosti energije skozi različne pojave in oblike v naravi in človeškem telesu. Študij fiziognomije odkriva govorico univerzalne naravne energije, ki se manifestira skozi človeško telo, gore, doline, reke, ceste kot tudi skozi postavitev zvezd na Nebu. Najbolj znani predstavniki študija fiziognomije so Branje z dlani, Branje z obraza, Klasični Feng Shui in Astronomija.

 
DAO – VELIKA POT
 

je vse prežemajoča resnica vidne in nevidne narave. Za kitajsko metafiziko je značilno, da imajo vse njene veje izvor v Dau. Dao je bolje kot religijo, filozofijo ali nauk, razumeti bolj praktično; kot pot, po kateri hodimo, da bi se dovršili.

 
WUJI – USTVARJALNA PRAZNINA
 

Wuji predstavlja popolno dovršenost in neomejenost celotnega obstoja. Simbolizira ga prazen krog.

 
WU WEI
 

pomeni delovanje, brez da bi se trudili delovati. Pomeni tudi, da nekdo (človek ali narava) deluje brez odmika od naravne poti oz. izvora. Ta koncept je znan tudi kot delovanje brez delovanja ali naravno delovanje.

 
TAIYI – NAJVIŠJI UPRAVITELJ
 

Taiyi ureja vse delovanje med vidnim in nevidnim.

 
TAIJI – NAJVIŠJE NEOMEJENO
 

Taiji je točka prehoda med vidnim in nevidnim.

 
LIANG YI – DVE SILA
 

Ko se v enoviti univerzalni energiji Wuji nekaj zgane, se oblikuje dvojna sila, nastaneta dve polarnosti Yin in Yang; noč in dan, mirovanje in gibanje, hladno in toplo, ženska in moški, voda in ogenj,...

 
YIN IN YANG – SENČNA IN SONČNA STRAN GORE
 

predstavljata dve polarnosti vseh stvari, dogodkov in bitij. Večna plima in oseka vsega. Ko sta skupaj sta Taiji.

 
YIN – SENČNA STRAN GORE
 

Ko se Taiji umiri, se pojavi Yin.

 
YANG – SONČNA STRAN GORE
 

Ko se Taiji giba, se rodi Yang.

 
SI XIANG – 4 STOPNJE
 

Dve polarnosti naravne energije se lahko razvijeta skozi 4 nivoje: Tai Yin - največji yin, Shao Yang - manjši yang, Shao Yin - manjši yin in Tai Yang - največji yang.

 
SANCAI – TROEDINOST
 

Zelo pomemben koncept in praksa v kitajski metafiziki; Nebo, Človek in Zemlja so med seboj povezani.

 
TIAN – NEBO
 

Nebeška sreča s katero smo rojeni; nanaša se na Usodo.

 
REN – ČLOVEK
 

Človeška sreča pomeni, naš trud in vrline, ki jih usmerimo v življenje.

 
DI – ZEMLJA
 

Zemeljska sreča vključuje naravno okolje v katerem živimo. To je bistvo Feng Shuija.

 
QI – ŽIVLJENJSKA ENERGIJA
 

je bistvo življenja in jedro kitajske metafizike.
Lahko se prevede na več načinov (dih, para, zrak, dih življenja, življenjska sila, bio-energija, sveti duh, prana,..).

 
SHENG QI – RASTOČ QI
 

je stopnja, ko Qi raste.

 
TUI QI – UMIKAJOČ QI
 

na tej stopnji Qi pojenja in se umika.

 
SI QI – MRTEV QI - Qi
 

je na tej stopnji stagniran in negiben.

 
SHA QI – UBIJAJOČ QI
 

ta oblika energije Qi je uničujoča in škodljiva.

 
WANG QI – CVETOČ QI
 

je najbolj živahna in vzpodbudna oblika energije Qi.

 
WU XING – 5 PREOBRAZB
 

Vsa bitja, stvari in dogodki so podvrženi naravnemu zakonu o spremembi ter razvoju naravne energije.

Pet faz naravne preobrazbe Qija se manifestira skozi:
- fazo krčenja Qi - Kovina,
- fazo spuščanja Qi - Voda,
- fazo razširjanja Qi - Les,
- fazo dvigovanja Qi - Ogenj in
- fazo centriranja in stabilizacije Qi - Zemlja.

Pet preobrazb mnogi poznajo kot 5 Elementov.

 
BA GUA – 8 TRIGRAMOV
 

predstavlja nadaljni razvoj Qi-ja v osem smeri; Qian, Kun, Li, Kan, Xun, Zhen, Gen, Dui predstavljajo 8 trigramov:

 
QIAN – NEBO
 

simbolizira ustvarjalen Qi univerzuma - Neba.

 
KUN – ZEMLJA
 

predstavlja sprejemajoč Qi narave - Zemlje.

 
LI – OGENJ
 

predstavlja topel, dvigajoč in razsvetljujoč Qi narave in univerzuma.

 
KAN – VODA
 

predstavlja hladen, temen, spuščajoč, lahko tudi nevaren Qi narave in univerzuma.

 
ZHEN – GROM
 

predstavlja prebujajočo energijo v naravi in univerzumu.

 
XUN – VETER
 

predstavlja nežen in napredujoč, progresiven Qi.

 
GEN – GORA
 

predstavlja mirujoč in stabilen Qi.

 
DUI – JEZERO
 

predstavlja vesel in radosten Qi.

 
XIAN TIAN BA GUA – PREDNEBEŠKO ZAPOREDJE 8 TRIGRAMOV
 

je zapis Qija na predrojstvenem oz. izvornem nivoju. Predstavlja stanje energije, še preden se le ta rodi oz. manifestira. Prednebeški zapis odseva popolno skladnost energije; trigrami so si v opoziciji, bipolarni, vendar drug drugemu kompatibilni.

 
HOU TIAN BA GUA – PONEBEŠKO ZAPOREDJE 8 TRIGRAMOV
 

je zapis Qija na porojstvenem oz. manifestiranem nivoju. Porojstvena "Bagua" predstavlja nebeški red vseh rojenih stvari. Njeno razumevanje daje vpogled v naravni razvoj kot tudi ciklično naravo univerzuma.