XIANG XUE – ŠTUDIJ FIZIOGNOMIJE
 

se osredotoča na prepoznavanje toka in značilnosti energije skozi različne pojave in oblike v naravi in človeškem telesu. Študij fiziognomije odkriva govorico univerzalne naravne energije, ki se manifestira skozi človeško telo, gore, doline, reke, ceste kot tudi skozi postavitev zvezd na Nebu. Najbolj znani predstavniki študija fiziognomije so Branje z dlani, Branje z obraza, Klasični Feng Shui in Astronomija.

 
SANCAI – TROEDINOST
 

Zelo pomemben koncept in praksa v kitajski metafiziki; Nebo, Človek in Zemlja so med seboj povezani.

 
WU XING – 5 PREOBRAZB
 

Vsa bitja, stvari in dogodki so podvrženi naravnemu zakonu o spremembi ter razvoju naravne energije.

Pet faz naravne preobrazbe Qija se manifestira skozi:
- fazo krčenja Qi - Kovina,
- fazo spuščanja Qi - Voda,
- fazo razširjanja Qi - Les,
- fazo dvigovanja Qi - Ogenj in
- fazo centriranja in stabilizacije Qi - Zemlja.

Pet preobrazb mnogi poznajo kot 5 Elementov.

 
BA GUA – 8 TRIGRAMOV
 

predstavlja nadaljni razvoj Qi-ja v osem smeri; Qian, Kun, Li, Kan, Xun, Zhen, Gen, Dui predstavljajo 8 trigramov:

 
QIAN – NEBO
 

simbolizira ustvarjalen Qi univerzuma - Neba.

 
KUN – ZEMLJA
 

predstavlja sprejemajoč Qi narave - Zemlje.

 
LI – OGENJ
 

predstavlja topel, dvigajoč in razsvetljujoč Qi narave in univerzuma.

 
KAN – VODA
 

predstavlja hladen, temen, spuščajoč, lahko tudi nevaren Qi narave in univerzuma.

 
ZHEN – GROM
 

predstavlja prebujajočo energijo v naravi in univerzumu.

 
XUN – VETER
 

predstavlja nežen in napredujoč, progresiven Qi.

 
GEN – GORA
 

predstavlja mirujoč in stabilen Qi.

 
DUI – JEZERO
 

predstavlja vesel in radosten Qi.

 
XIAN TIAN BA GUA – PREDNEBEŠKO ZAPOREDJE 8 TRIGRAMOV
 

je zapis Qija na predrojstvenem oz. izvornem nivoju. Predstavlja stanje energije, še preden se le ta rodi oz. manifestira. Prednebeški zapis odseva popolno skladnost energije; trigrami so si v opoziciji, bipolarni, vendar drug drugemu kompatibilni.

 
HOU TIAN BA GUA – PONEBEŠKO ZAPOREDJE 8 TRIGRAMOV
 

je zapis Qija na porojstvenem oz. manifestiranem nivoju. Porojstvena "Bagua" predstavlja nebeški red vseh rojenih stvari. Njeno razumevanje daje vpogled v naravni razvoj kot tudi ciklično naravo univerzuma.