SHAN ali XIAN XUE – ŠTUDIJ NOTRANJE ALKIMIJE - PLANINA
 

Starodavni modreci so skozi preučevanje naravih zakonitosti razvili metode vzgajanja življenjske energije, da bi se lahko dovršili na vseh treh nivojih človeškega bitja (fizični, mentalni in duhovni) ter si tako podaljšali življenje.
Najbolj znane veščine vzgajanja življenjske energije so Taijiquan, Qigong in Neigong (notranja alkimija).

 
DAO – VELIKA POT
 

je vse prežemajoča resnica vidne in nevidne narave. Za kitajsko metafiziko je značilno, da imajo vse njene veje izvor v Dau. Dao je bolje kot religijo, filozofijo ali nauk, razumeti bolj praktično; kot pot, po kateri hodimo, da bi se dovršili.

 
WUJI – USTVARJALNA PRAZNINA
 

Wuji predstavlja popolno dovršenost in neomejenost celotnega obstoja. Simbolizira ga prazen krog.

 
WU WEI
 

pomeni delovanje, brez da bi se trudili delovati. Pomeni tudi, da nekdo (človek ali narava) deluje brez odmika od naravne poti oz. izvora. Ta koncept je znan tudi kot delovanje brez delovanja ali naravno delovanje.

 
TAIYI – NAJVIŠJI UPRAVITELJ
 

Taiyi ureja vse delovanje med vidnim in nevidnim.

 
TAIJI – NAJVIŠJE NEOMEJENO
 

Taiji je točka prehoda med vidnim in nevidnim.

 
LIANG YI – DVE SILA
 

Ko se v enoviti univerzalni energiji Wuji nekaj zgane, se oblikuje dvojna sila, nastaneta dve polarnosti Yin in Yang; noč in dan, mirovanje in gibanje, hladno in toplo, ženska in moški, voda in ogenj,...

 
YIN IN YANG – SENČNA IN SONČNA STRAN GORE
 

predstavljata dve polarnosti vseh stvari, dogodkov in bitij. Večna plima in oseka vsega. Ko sta skupaj sta Taiji.

 
YIN – SENČNA STRAN GORE
 

Ko se Taiji umiri, se pojavi Yin.

 
YANG – SONČNA STRAN GORE
 

Ko se Taiji giba, se rodi Yang.

 
SI XIANG – 4 STOPNJE
 

Dve polarnosti naravne energije se lahko razvijeta skozi 4 nivoje: Tai Yin - največji yin, Shao Yang - manjši yang, Shao Yin - manjši yin in Tai Yang - največji yang.

 
TIAN – NEBO
 

Nebeška sreča s katero smo rojeni; nanaša se na Usodo.

 
REN – ČLOVEK
 

Človeška sreča pomeni, naš trud in vrline, ki jih usmerimo v življenje.

 
QI – ŽIVLJENJSKA ENERGIJA
 

je bistvo življenja in jedro kitajske metafizike.
Lahko se prevede na več načinov (dih, para, zrak, dih življenja, življenjska sila, bio-energija, sveti duh, prana,..).

 
SHENG QI – RASTOČ QI
 

je stopnja, ko Qi raste.

 
TUI QI – UMIKAJOČ QI
 

na tej stopnji Qi pojenja in se umika.

 
SI QI – MRTEV QI - Qi
 

je na tej stopnji stagniran in negiben.

 
SHA QI – UBIJAJOČ QI
 

ta oblika energije Qi je uničujoča in škodljiva.

 
WANG QI – CVETOČ QI
 

je najbolj živahna in vzpodbudna oblika energije Qi.